czw.. cze 8th, 2023

Sfera finansów łączy wszystkie obszary działania firmy która produkuje kosiarki oraz odśnieżarki marki De, zaś decyzje dotyczące finansowania polegają na dokonywaniu wyboru jednego wśród dostępnych wariantów działania w przyszłości. Bardzo ważnego znaczenia nabierają wówczas informacje analityczne dotyczące stanów i wyników gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, bowiem od rezultatów uzyskiwanych w tej dziedzinie zależy pozycja firmy De na rynku i możliwości rozwoju. Wykrywane podczas działań analitycznych prawidłowości pozwalają wnioskować prospektywnie, w wyniku czego analiza zjawisk finansowych umożliwia stawianie diagnoz ekonomicznych w przedsiębiorstwie i przygotowywanie decyzji dotyczących przyszłości. Może to być rozszerzenie asortymentu produkcji o baseny . Celem podejmowanych w spółdzielni decyzji jest zatem obniżenie poziomu ponoszonego ryzyka i zwiększenie szansy odniesienia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo, a tym samym i zaspokojenie potrzeb członków firmy De.